King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถส่งหนังสือร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำติชม จากผู้รับบริการ (Customer Complaint Letter)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ครั้งที่ 4
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติในหลวงรัชกาลที่ 9
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สอนประดิษฐ์กระทงโครงการจิตอาสาสืบสานประเพณี “ลอยกระทงรักษ์โลก รักษ์แม่น้ำ ง่ายๆ ด้วยมือเรา” ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ Daily Management Visiting
ฝึกอบรมซักซ้อมจิตอาสาสำนักบริาหารอาคารและสถานที่ เพื่อเตรียมสอนทำกระทงในโครงการจิตอาสาสืบสานประเพณี “ลอยกระทงรักษ์โลก รักษ์แม่น้ำ ง่ายๆ ด้วยมือเรา”
งดการให้บริการรถ รับ - ส่ง ระหว่างพื้นที่ ชั่วคราว ช่วงงานซ้อมรับปริญญาบัตร
มจธ.ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่เกี่ยวข้อง
มจธ.เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกอาคารที่ผ่านการรับรองอาคารเขียวในระดับ Platinum เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ตั้งแต่สถาบันอาคารเขียวไทยได้เริ่มให้การรับรองอาคารเขียวตามเกณฑ์
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ทำความสะอาดเตรียมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า